שידוך: שלמה מענדלאוויטש & חיה מזרחי

החתן שלמה מענדלאוויטש  בלומינגבורג
עב"ג
הכלה חיה מזרחי (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

תגובות