שידוך: מרדכי פישער & ראזענבערג

שידוך:
החתן מרדכי פישער (ב"ר ליפא)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה ראזענבערג (ב"ר יודל)  וויליאמסבורגתגובות