רשומות

שידוך: יודא אונגאר & מימי סטאק

שידוך: שטראסער & זינגער

תנאים: יעקב הערש רובינשטיין & פראדל איצקאוויטש

שידוך: אברהם שפילמאן & בילא לאנדא

שידוך: שלמה מענדלאוויטש & חיה מזרחי

שידוך: מענדל כהנא & פריידא האניג

שידוך: משה יוסף טויבער & אסתר גיטל אויש

שידוך: יעקב בערנאטה & קריינדל האלצער

שידוך: אברהם קאליש & אסתר ליכטענשטאטער

שידוך: שמעון עוזר גרינפעלד & טייטלבוים

שידוך: מענדל שטערן & חוה סעבאג

שידוך: אברהם גאלדשטיין & שיינדל לאנדא