זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

  #שידוך: החתן יודא אונגאר   קרית יואל עב"ג הכלה מימי סטאק   מאנסי

שידוך: יודא אונגאר & מימי סטאק

 
#שידוך:
החתן יודא אונגאר  קרית יואל
עב"ג
הכלה מימי סטאק  מאנסי

1 comments:

החתן  שטראסער עב"ג הכלה זינגער

שידוך: שטראסער & זינגער

החתן שטראסער
עב"ג
הכלה זינגער

0 comments:

:תנאים החתן יעקב הערש רובינשטיין (ב"ר יודא)  בארא פארק עב"ג הכלה פראדל איצקאוויטש (ב"ר יוסף)  בארא פארק

תנאים: יעקב הערש רובינשטיין & פראדל איצקאוויטש

:תנאים
החתן יעקב הערש רובינשטיין (ב"ר יודא)  בארא פארק
עב"ג
הכלה פראדל איצקאוויטש (ב"ר יוסף)  בארא פארק

0 comments:

החתן  אברהם שפילמאן   וויליאמסבורג עב"ג הכלה בילא לאנדא   (ב"ר יונה)  וויליאמסבורג

שידוך: אברהם שפילמאן & בילא לאנדא

החתן אברהם שפילמאן  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה בילא לאנדא  (ב"ר יונה)  וויליאמסבורג

0 comments:

החתן  שלמה מענדלאוויטש   בלומינגבורג עב"ג הכלה חיה מזרחי  (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

שידוך: שלמה מענדלאוויטש & חיה מזרחי

החתן שלמה מענדלאוויטש  בלומינגבורג
עב"ג
הכלה חיה מזרחי (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

0 comments:

החתן  מענדל כהנא  (ב"ר יוסף מרדכי)   וויליאמסבורג עב"ג הכלה פריידא האניג (ב"ר שלום יוסף)  וויליאמסבורג

שידוך: מענדל כהנא & פריידא האניג

החתן מענדל כהנא (ב"ר יוסף מרדכי)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה פריידא האניג (ב"ר שלום יוסף)  וויליאמסבורג

0 comments:

החתן  משה יוסף טויבער   בארא פארק עב"ג הכלה אסתר גיטל אויש   בארא פארק

שידוך: משה יוסף טויבער & אסתר גיטל אויש

החתן משה יוסף טויבער  בארא פארק
עב"ג
הכלה אסתר גיטל אויש  בארא פארק

0 comments:

החתן  יעקב בערנאטה   מאנסי עב"ג הכלה קריינדל האלצער   בארא פארק

שידוך: יעקב בערנאטה & קריינדל האלצער

החתן יעקב בערנאטה  מאנסי
עב"ג
הכלה קריינדל האלצער  בארא פארק

0 comments:

החתן  אברהם קאליש (ב"ר יעקב יוסף) עב"ג הכלה אסתר ליכטענשטאטער   וויליאמסבורג

שידוך: אברהם קאליש & אסתר ליכטענשטאטער

החתן אברהם קאליש (ב"ר יעקב יוסף)
עב"ג
הכלה אסתר ליכטענשטאטער  וויליאמסבורג

0 comments:

החתן  שמעון עוזר גרינפעלד עב"ג הכלה טייטלבוים (ב"ר יואל)

שידוך: שמעון עוזר גרינפעלד & טייטלבוים

החתן שמעון עוזר גרינפעלד
עב"ג
הכלה טייטלבוים (ב"ר יואל)

0 comments:

החתן  מענדל שטערן עב"ג הכלה חוה סעבאג

שידוך: מענדל שטערן & חוה סעבאג

החתן מענדל שטערן
עב"ג
הכלה חוה סעבאג

0 comments:

:שידוך החתן אברהם גאלדשטיין  לאנדאן עב"ג הכלה שיינדל לאנדא  לאנדאן

שידוך: אברהם גאלדשטיין & שיינדל לאנדא

:שידוך
החתן אברהם גאלדשטיין  לאנדאן
עב"ג
הכלה שיינדל לאנדא  לאנדאן

0 comments: