זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

:שידוך החתן יעקב יצחק שאלאמאן (ב"ר יודא פרץ)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה פערענץ (ב"ר יושע)  וויליאמ...

שידוך: יעקב יצחק שאלאמאן & פערענץ

:שידוך
החתן יעקב יצחק שאלאמאן (ב"ר יודא פרץ)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה פערענץ (ב"ר יושע)  וויליאמסבורג

0 comments:

:ברוך דיין האמת ר' יוסף פישמאן (ב"ר שמחה בונם)  מאנסי   בגיל 31

ברוך דיין האמת: ר' יוסף פישמאן

:ברוך דיין האמת
ר' יוסף פישמאן (ב"ר שמחה בונם)  מאנסי  
בגיל 31

0 comments:

:ברוך דיין האמת ר' אליהו ניימאן  בגיל 64

ברוך דיין האמת: ר' אליהו ניימאן

:ברוך דיין האמת
ר' אליהו ניימאן 
בגיל 64

0 comments:

:שידוך החתן יעקב הערש רובינשטיין (ב"ר יודא)  בארא פארק עב"ג הכלה פראדל איצקאוויטש (ב"ר יוסף)  באר...

שידוך: יעקב הערש רובינשטיין & פראדל איצקאוויטש

:שידוך
החתן יעקב הערש רובינשטיין (ב"ר יודא)  בארא פארק
עב"ג
הכלה פראדל איצקאוויטש (ב"ר יוסף)  בארא פארק

1 comments:

:שידוך החתן יודא פעדער (ב"ר אפרים)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה קליין (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

שידוך: יודא פעדער & קליין

:שידוך
החתן יודא פעדער (ב"ר אפרים)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה קליין (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

0 comments:

:שידוך החתן משה פייפער   וויליאמסבורג עב"ג הכלה טויבער  בארא פארק

שידוך: משה פייפער & טויבער

:שידוך
החתן משה פייפער  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה טויבער  בארא פארק

0 comments:

:שבע ברכות שמואל יעקב יודא ושרה גרינפעלד  בארא פארק

שבע ברכות: שמואל יעקב יודא ושרה גרינפעלד

:שבע ברכות
שמואל יעקב יודא ושרה גרינפעלד  בארא פארק

0 comments:

:שידוך החתן ברוך מרדכי ווערטהיימער  ב"ר משה יוסף  וויליאמסבורג ) עב"ג הכלה ווייס (ב"ר שמשון)  מאנטריאל ...

שידוך: ברוך מרדכי ווערטהיימער & ווייס

:שידוך
החתן ברוך מרדכי ווערטהיימער ב"ר משה יוסף  וויליאמסבורג)
עב"ג
הכלה ווייס (ב"ר שמשון)  מאנטריאל

0 comments:

:שידוך החתן משה פייפער   וויליאמסבורג עב"ג הכלה טויבער  בארא פארק

שידוך: משה פייפער & טויבער

:שידוך
החתן משה פייפער  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה טויבער  בארא פארק

0 comments:

:שידוך החתן שלמה לייב גראסמאן עב"ג הכלה מאסקאוויטש  (ב"ר יעקב)  מאנסי

שידוך: שלמה לייב גראסמאן & מאסקאוויטש

:שידוך
החתן שלמה לייב גראסמאן
עב"ג
הכלה מאסקאוויטש (ב"ר יעקב)  מאנסי

0 comments:

:שידוך החתן מאטל וויזעל  בית שמש עב"ג הכלה זיינווערט  לאנדאן

שידוך: מאטל וויזעל & זיינווערט

:שידוך
החתן מאטל וויזעל  בית שמש
עב"ג
הכלה זיינווערט  לאנדאן

0 comments:

:שידוך החתן חיים מענדל ראזענבערג (ב"ר יחיאל אלטר) עב"ג הכלה גליק (ב"ר חנניה)  מאנסי

שידוך: חיים מענדל ראזענבערג & גליק

:שידוך
החתן חיים מענדל ראזענבערג (ב"ר יחיאל אלטר)
עב"ג
הכלה גליק (ב"ר חנניה)  מאנסי

0 comments:

:שידוך החתן יצחק זאב וויינבערגער  (ב"ר צבי)  בארא פארק עב"ג הכלה קאהל  בארא פארק

שידוך: יצחק זאב וויינבערגער & קאהל

:שידוך
החתן יצחק זאב וויינבערגער (ב"ר צבי)  בארא פארק
עב"ג
הכלה קאהל  בארא פארק

0 comments:

:תנאים החתן מטות קאהן  קרית יואל עב"ג הכלה שרה גרינבערג  מאנטריאל  

תנאים: מטות קאהן & שרה גרינבערג

:תנאים
החתן מטות קאהן  קרית יואל
עב"ג
הכלה שרה גרינבערג  מאנטריאל  

0 comments:

:שידוך החתן לייבל סטייל  בארא פארק עב"ג הכלה רבקה יאבאו  וויליאמסבורג  

תנאים: לייבל סטייל & רבקה יאבאו

:שידוך
החתן לייבל סטייל  בארא פארק
עב"ג
הכלה רבקה יאבאו  וויליאמסבורג  

0 comments:

  #שידוך: החתן משולם זאב פישער (ב"ר יונתן בנימין)  מאנטריאל עב"ג הכלה לאה גאלדשטיין   מאנסי

שידוך: משולם זאב פישער & לאה גאלדשטיין

 
#שידוך:
החתן משולם זאב פישער (ב"ר יונתן בנימין)  מאנטריאל
עב"ג
הכלה לאה גאלדשטיין  מאנסי
0 comments:

:שידוך החתן וואלף שווארץ  וויליאמסבורג עב"ג הכלה רויזא פערל יאקאבאוויטש  וויליאמסבורג  

תנאים: וואלף שווארץ & רויזא פערל יאקאבאוויטש

:שידוך
החתן וואלף שווארץ  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה רויזא פערל יאקאבאוויטש  וויליאמסבורג  

0 comments:

:תנאים החתן ישראל נח ברייער  (ב"ר יצחק אהרן)  טאהש עב"ג הכלה שיינדל ראזני (ב"ר משה אברהם)  בית שמש

תנאים: ישראל נח ברייער & שיינדל ראזני

:תנאים
החתן ישראל נח ברייער (ב"ר יצחק אהרן)  טאהש
עב"ג
הכלה שיינדל ראזני (ב"ר משה אברהם)  בית שמש

1 comments:

:שידוך החתן רייכמאן עב"ג הכלה פרידא קעניג 

שידוך: רייכמאן & פרידא קעניג

:שידוך
החתן רייכמאן
עב"ג
הכלה פרידא קעניג 

0 comments:

:שידוך החתן יוסף קעלנער   קרית יואל עב"ג הכלה אבראהאם  מאנסי

שידוך: יוסף קעלנער & אבראהאם

:שידוך
החתן יוסף קעלנער  קרית יואל
עב"ג
הכלה אבראהאם  מאנסי

0 comments: